JUDISK MAKT. De judiska domstolarna, Sanhedrin, formulerade levnadsreglerna i judarnas heliga Talmud. Högsta Sanhedrin har återuppstått i modern tid. De planerar skapa en ny organisation som ska ersätta FN.

På måndag, den sista kvällen för den judiska Hanukka-högtiden, ska den återetablerade Sanhedrin, judarnas högsta domstol bestående av rabbiner, inviga sitt nya altare och läsa en deklaration inför alla länder i syfte att inbjuda hela världen att emottaga dess välsignelser. Detta ska sedan leda till en satsning att byta ut Förenta Nationerna (FN) mot en ny, ”gudscentrerad organisation”

Sanhedrin betyder ordagrant ”sitta tillsammans”. I historisk tid fungerade det som ett råd bestående av rabbiner. Det fanns mindre råd bestående av 23 rabbiner som i varje stad utgjorde stadens domstol. Det större rådet bestod av 71 dömande rabbiner, och utgjorde den högsta domstolen.

Det var Sanhedrin som dömde i tvister mellan parter, precis som strikt sekulära domstolar gör idag. Sanhedrins rabbiner skrev också tolkningar av innebörden i den heliga Toran och levnadsregler som skulle gälla för judarna och i deras förehavanden med icke-judar.

Hetsjakt på kristna
Sanhedrin bedrev hetsjakt på kristna. Mannen som judarna benämner de kristnas profet, Jesus Kristus eller Balaam som rabbinerna kallade honom, beskrivs som en horunge i och med att hans mor, den Heliga Maria av judarnas högsta råd betraktas som hora.

Princeton-universitets bok om Jesus i Talmud av den judiske forskaren Peter Schäfer är rekommenderad läsning.

Jesus straffas i Talmud rituellt post mortem genom att utstå flera former av tortyr. Bland annat döms han av judarnas heliga råd till Helvetet genom att i evighet sitta försänkt i en stor kittel till brädden fylld med kokande avföring.

Balaam [Jesus] återuppväcks från de döda och straffas [igen] genom att kokas i het sperma. De som hånar judarnas vise män och syndar gentemot [Israels folk] ska kokas i het avföring.

Vissa historieforskare tror att föreställningen i medeltidens kristna kyrka om att syndare för alltid hamnar i det brinnande Helvetet hos Djävulen om de inte lyder och gör bot inför Gud, kommer från passager i Talmud som dessa.

Icke-judar är djur
Talmud innehåller en stor mängd levnadsregler för judar. De flesta berör naturligtvis bara ingruppen, det egna folket. Men en hel del regler reglerar hur en jude ska förhålla sig till icke-judar, så kallade gojer.

Ordet goj härstammar egentligen från ett uttryck som betyder främmande land, alltså vilket land som helst som inte var judarnas land, förenklat uttryckt Judea under Romarrikets tid. Ordet kom också att betyda människor som kommer från dessa andra länder, eller djur, snarare.

Eftersom enligt Talmud inga andra människor än judar har gudomliga själar, är andra människoraser och folk att betrakta som djur. Antingen har de ingen själ alls, eller så har gojerna perverterade själar som har djävulska ursprung, enligt traditionell judisk rasism.

Därav kommer talesättet att gojer är boskap: Icke-judar är antingen till nytta för det ledande Guds utvalda folket, eller en belastning som antingen kan fås att via syndabocksritualer bära judarnas synder för att judarnas själar ska förbli rena, eller slaktas när så behövs.

Gojer är långt ifrån bara vita eller kristna människor. Svarta betraktas minst lika mycket som djur, som apor. Så sent som i mars i år predikade Israels högsta sefardiska rabbin Yitzhak Yosefen i Jerusalem offentligen om att svarta människor är apor.


Det är ingen skillnad på två- och fyrbenta djur i juden Mel Brooks succékomedi ”Det våras för sheriffen” (1974). Det antivita hånet var förr något som få gojer förstod. Idag uttrycks sådant hat mer öppet, både i film och i nyhetsmedier.

Lura gärna gojer, men döda dem om de lurar er!
De juridiska lagarna går inte att skilja från de gudomliga. Rabbinernas lag är Guds ord omvandlade till levnadsregler. I Talmuds Sanhedrin 58b står det:

Om en goj slår en jude, måste denne dödas. Att slå en jude är att slå Gud.

Andra hårresande levnadsregler är:

Om en jude är frestad att synda ska han gå till en stad där han inte är känd och begå sina synder där.

Om en jude hittar ett föremål som en hedning (goj) har tappat, behöver det inte återbördas.

Det som en jude tillskansar sig genom stöld från en goj, får han behålla.

Och i Babyloniska Talmud skriver rabbinerna:

Även de bästa bland gojerna bör dödas.

Att Sanhedrin har återuppstått innebär inte att judarna inte har haft domstolar i mellantiden. Tvärt om: De har alltid haft sina egna domstolar var de än har befunnit sig i världen. Så kallade Quahal och senare tids Kehilla har bland annat utövat liknande funktioner som mindre Sanhedrin, och finns på många platser.

Redan för hundra år sedan gjorde industrialisten Henry Ford New Yorks Kehilla känd för en stor läsekrets i sin tidning The Dearborn Independent, en tidning som då verkligen var oberoende av de judiska mediehusens pengar, pressar och distribution.

Att just New Yorks Kehilla gavs mycket uppmärksamhet berodde på att New York redan då var judarnas ”huvudstad” utanför Palestina. I USA bor idag lika många judar som det gör i den judiska staten Israel, som de allierade makterna anlade efter andra världskriget genom FN:s försorg.

Judarna förklarade krig mot Tyskland flera år innan andra världskriget.

Krigsalliansen FN bildades för att slå ut Tyskland
Krigsalliansen Förenta Nationerna (FN) bildades 1939 för att strida mot Tyskland. Först hette organisationen Andra världskrigets allierade, men de bytte namn till Förenta Nationerna år 1942. När FN med krig hade uppnått det de ville i och med Tysklands, Italiens och Japans kapitulation, omvandlades FN till den ”fredsallians” som fortfarande utövar stor makt i världen.

Sverige fick först inte vara med i FN eftersom vi inte hade krigat mot Tyskland. Den socialdemokratiska regeringen och hela förvaltningen stod inofficiellt på Adolf Hitlers sida ända tills han förlorade kriget. Sedan vände man snabbt kappan efter vinden. Sverige blev medlem i FN 1945.

Nato bildades 1949 och Sverige blev inofficiell medlem redan 1952. Det var året då den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander – som för övrigt då fortfarande var chef över de 14 svenska koncentrationsläger där politiska oppositionella förvarades – kallades till USA:s president Harry S. Truman. Då drogs riktlinjerna upp för ett svenskt medlemskap i Nato med dokument som undertecknades.

Mänskliga rättigheter — judiska rättigheter i förklädd form
Att Sanhedrin vill ersätta FN med en ny organisation under deras styre kan verka långsökt, men fortfarande är det många nordbor som inte vet att FN i grunden är ett judiskt projekt: Det primära och första syftet var att krossa Tyskland som judarna hade förklarat krig mot i alla judars namn redan i april 1933; det andra syftet var att efter kriget etablera Israel, och att ”i samförstånd” med världens övriga länder styra den.

Jacob Robinson, död 1977, var en av sju judiska parlamentsledamöter vid Litauens parlament år 1923. Där var han ledare både för judarnas parlamentariska grupp, och för alla minoritetsgrupper.

1940 flyttade han med sin familj USA. Där grundande han IJA, Institutet för Judiska Frågor som blev forskningsavdelningen för Amercian Jewish Congress och World Jewish Congress. Den ledde han till 1947. Det var han som utvecklade konceptet med mänskliga rättigheter som ett sätt för att försvara judars rättigheter; och det var hela syftet med deklarationen om mänskliga rättigheter under ”fredsorganisationen” FN:s flagga.

I Nürnbergrättegångarna var Robinson rådgivare åt den amerikanske chefsåklagaren Robert H. Jackson. Jacobson var medförfattare till Judarnas rättsfall som användes av åklagarna vid dessa rättegångar.

Ritualslakt på måndag
På måndag kväll är det så dags att inleda en ny era som syftar till att byta ut det allt mer otidsenliga och dysfunktionella FN.

Rabbiner som påstås vara renrasiga judar, i rakt led ättlingar till Aaron, så kallade Kohanim, iklädda munderingar påbjudna av Toran ska återskapa Korban Olah Tamid som är ett offer judar i exil enligt Chabad lubavitch ska göra två gånger dagligen.

Från de sekulariserade myndigheterna i Israel har man hämtat tillstånd att kosherslakta ett riktigt lamm i offerritualen, men det är inte känt om så faktiskt kommer att göras på måndag, eller om man kommer att använda förberedda köttstycken. Oavsett, skall köttet rostas över det nyinvigda altaret. Man skall också tända en stor menorah.

Det har heller inte meddelats var ritualen ska äga rum. Israel oroar sig för att ”hatiska” muslimer och araber ska förstöra ritualen, så det föreligger ett världsligt säkerhetsproblem förutom eventuella magiska sådana.

FN har misslyckats med sitt uppdrag och upprätthållandet av de judiska lagarna
Man kan tycka att det inte är att leva i exil när man har stulit land från palestinierna och gjort det till sitt eget, men bildandet av staten Israel är bara början på judarnas byggande av Sions tredje tempel och Storisrael. Med det i åtanke kan judarna sägas leva i exil ända tills nämnda tempel står färdigt, både fysiskt och som politisk makt i världen.

Därför strävar nu Sanhedrin efter att skapa en ny global maktorganisation som ska sätta Gud — och guds folk på Hans jord — i centrum.

Rabbi Dov Stein som är sekreterare åt Sanhedrin, förklarar behovet att byta ut FN:

— Vi lever nu i en era där hot är globala och inte begränsade till ett land. Detta beror på vapen, miljöhot och till och med sociala problem. Lösningarna måste komma i form av universella ansträningingar, säger Stein.

— Förenta nationerna nationerna har misslyckats med sitt uppdrag genom att förskjuta Gud som världens skapare och [Noas sju lagar, שבע מצוות בני נח‬] vilka är giltiga för hela mänskligheten. De har förkastat livets grunder så som de utgavs vid Sinai, förklarar Dov Stein.

Ny deklaration giltig för hela världen – och svart magi
Rabbi Yoel Schwartz, ledare för noachidernas Sanhedrin-domstol, har förberett deklarationen som ska utgöra den andliga basen för den nya maktorganisationen. Deklarationen kallas Israels och världens sång.

— Vi är mycket nära den tid som Israels profeter förutspådda att världens Gud som skapade allting ska åkallas av världen i Israels Guds namn, för endast Israels folk behöll banden med Honom, säger rabbi Schwartz.

— Hela mänskligheten måste förbereda sig för den dag då Herren kommer att styra i Sion, när de också kommer att vallfärda till Jerusalem för att ta del av det som sker i Templet, avslutar Schwartz.

Med ett indo-europeiskt religiöst synsätt är det som ska försiggå på måndag kväll knappast något annat än värsta sortens svart magi, för om det inte är svart magi att åkalla Gud för att Han ska utföra människornas vilja åt dem, vad är då svart magi?

Mer om FN kan man höra Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg berätta i avsnitt 28 av organisationens poddradio Ledarperspektiv, den officiella rösten för motståndsrörelsen politik och ställning i alla frågor:

Listen to ”Ledarperspektiv #28: Vad innebär FN-avtalet som Sverige ska skriva under? Är FN en god organisation och vad är egentligen Agenda 2030?” on Spreaker.

Källor:
7 days until dedication of 3rd Temple altar
Yivo encyclopedia/Jacob Robinson
Sverige och Nato – en hemlig historia
Allies of World War II
Henry Ford et al. (1919-1922): The International Jew. The Dearborn Independent (.pdf)
Peter Schäfer (2009): Jesus in the Talmud. Princeton University Press.
Julia Caesar (2018): Ombord på Titanic spelar orkestern. Eget förlag.


  • Publicerad:
    2018-12-07 13:00