NORRBOTTEN. Samebyarna lämnar samarbetet med Kiruna kommun, eftersom Kiruna kommun är ”rasister”. Det meddelar en av samebyarna i ett pressmeddelande.

Samebyarna i Kiruna kommun lämnar idag samrådsorganet mellan Kiruna kommun och etniskt medvetna nationalistiska samer. Motiveringen är att flera av kommunens ledare är rasister, vilket kommentarer på sociala medier ska bevisa.

— Även om de är privata när de uttrycker sig i vissa fall rent rasistiskt i frågor som berör oss är det en av anledningarna till att vi lämnar, säger Niila Inga, som är ordförande Laevas sameby i pressmeddelandet.

”Tjänstemän som politiker vilka arbetar med handläggning av ärenden till samverkansorganet, offentligt och på sociala medier ger uttryck för åsikter som i vissa fall är rent rasistiska i frågor och ämnen som de sedan handlägger i sin tjänsteutövning”, skriver samebyarna.

Kiruna kommuns socialdemokratiskt färgade ”rasism” gör att de nationalistiska samerna inte längre har förtroende för deras beslut, och inte längre vill legitimera deras makt genom att delta i samarbetet.

Bakgrunden till konflikten är den allvarliga etniska konflikten i Norrland om vem som ska bestämma över marken och naturresurserna. Nationalistiska samer hävdar en sorts ”blod och jord”-politik där de ska ges större rättigheter än andra norrlänningar, på grund av att de tillhör vissa släkter som ska vara privilegierade.

Denna politik stöds av svenska staten, som stiftat raslagar som ger samer större rättigheter än andra svenska medborgare. Bland annat är ett av kraven för att få äga renar att man kan bevisa att man genom blodsband tillhör det etniskt samiska folket.

I Sametinget är alla partier nationalistiska och företrädare för en politik baserad på ras, oavsett om de i övriga frågor är traditionella högerpartier eller vänsterextrema. Det enda undantaget är det vänsterextrema partiet Albmut, som öppet kritiserar de övriga partiernas rasideologi, och bland annat på sin hemsida hånar traditionella samer och deras folkdräkter.

Många bedömare menar nu att den rasism som Kiruna kommun företräder är en motreaktion mot samisk nationalism och den raspolitik som riksdagen och Sametinget driver. Alltså att så kallad ”rasism” åt det ena hållet föder så kallad ”rasism” åt det andra hållet, och att det är en medveten splittringspolitik makthavarna bedriver.

Sedan tidigare har Fjällsjö Nyheter rapporterat att Moderaterna i Kiruna nu bestämt sig för att göra den allvarliga etniska konflikten i Sverige till en valfråga.

”Vi moderater vill inte se försämringar för laglydiga jägare, fiskare och skoteråkare. Småviltsjaktens utformning och ortsbornas möjlighet till älgjakt är viktig”, skriver Kirunamoderaterna på Mark Zuckerbergs hemsida Facebook.

Uttalanden från samiska nationalister visar på en medvetenhet om problematiken:

— Vi har blivit bättre på att kräva våra rättigheter, men jag tror att det pågående Girjasmålet också gör att lokalbefolkningen är oroliga för att vi försöker utestänga dem från fjällvärlden, kommenterar Niila Inga som menar att debatten nu polariseras.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-03-23 18:00