JUDISK MAKT. Den judiska pånyttfödelserörelsen i Polen höll en konferens 2012 som diskuterade hur Polen ska förvandlas till en judisk stat. Nu diskuteras stödet från mäktiga judar att genomföra den planen, som blir allt tydligare sedan massinvasionen till Europa tog ny fart 2015. De östeuropeiska stater som ”vägrar” ta emot rasfrämlingarna ska bli judiska stater. Därför leds tredje världens invandrare till Västeuropa och Norden.

Judisk makt i runda bords-samtal för att stärka judisk makt. Berlin 2012.

I Berlin år 2012 hölls den första konferensen för Judiska Pånyttfödelserörelsen i Polen (JRMiP). Konferensen som pågick i tre dagar förespeglades utåt handla om judisk konst och utveckling i Polen, och frontfiguren för arrangemanget var den israeliska konstnärinnan Yael Bartana.

Egentligen var det en sionistisk konferens i Benjamin Theodor Ze’ev Herzl anda som handlade om hur judarna ska ta över Polen helt och göra det till en ny judisk stat.

Det ligger för övrigt helt i linje med Bartanas filmkonst visad på bland annat konstmuseerna Louisiana i Humlebæk med finansiering via Nordea, Moderna Museet i Malmö, Centre Pompidou i Paris, Tate Modern i London och på den internationella Venedigbiennalen.

Bartanas filmtrilogi ”Och Europa kommer att bli häpna” (And Europe Will Be Stunned) skildrar 1800- och 1900-talens Europa som ett historiskt hemland för ashkenazijudar.

Hon vill med sin politiska rörelse som syftar till att 3,3 miljoner judar ska ”återvända” till sina förfäders hemland, det vill säga Polen. I hennes filmtrilogi utropar en av aktivistskådespelarna:

Låt de 3 miljoner judar som Polen har förlorat återvända till Polen, till ert land! Läk våra sår och ni kommer att läka era, och vi kommer att bli tillsammans igen!

Den israeliska politiska konstnärinnan Yael Bartana. Foto: Raimond Spekking (CC BY-SA 3.0)

Yael Bartana säger att hennes konst skildrar ”en mycket universell historia”:

På samma sätt som i tidigare arbeten behandlade jag Israel som ett slags socialt laboratorium, och använde alltid perspektivet sett utifrån. Dessa är de mekanismer och situationer som kan observeras runt om i världen. [Dessa] verk är inte bara en historia om två nationer – polacker och judar. Det är en universell bild av omöjligheten att leva tillsammans.

Trilogins avslutande film är medvetet otydlig i sin beskrivning huruvida den judiska pånyttfödelserörelsen i Polen är en ren hallucination, ett konstnärligt projekt, ”eller kanske ett konkret och konstruktivt förslag som ska genomföras i Polen, Europa och Mellanöstern inom en snar framtid?” som verket beskrevs inför konstbiennalen i Venedig 2011.

Polska paviljongen vid Venedigbiennalen 2011 var helt judisk.

Europa kommer att förbluffas
Den som inte nöjer sig med att betrakta Bartanas politiska konst utan även tar del av 2012 års pånyttfödelsekonferens, får se att det definitivt handlar om ett ”konkret och konstruktivt förslag som ska genomföras i Polen”, andra delar av ”Europa och i Mellanöstern”, och det ”inom en snar framtid”.

Uppropet till konferensen undertecknades av sociologen och den liberale politiska skribenten och aktivisten Sławomir Sierakowski. I samband med det lanserades pånyttfödelsens manifest som kom att utgöra konferensens kärna.

Sierakowsk använde Bartanas konstprojekt som slogan för konferensen: ”Och Europa kommer att häpna”, men en bättre svensk översättning av ”häpna” är nog ordet ”förbluffas”.

Pånyttfödelserörelsen döljer inte att de vill att konstnärlig verksamhet ska översättas till realpolitik.

— Vi tycker att det inte finns någon mening att skapa en konstgjord gräns mellan konsten och politiken. Det polska samhället är för närvarande homogent, som inget annat land i Europa. I vårt [det vill säga Polens] samhälle finns det ett slags gap till det förflutna, vilket bör fyllas, sade Sierakowski vars egen stol gapade tom under hela konferensen, av teatraliska skäl: Han blir nämligen ”mördad” i den avslutande delen av Bartanas filmtrilogi.

Manifestet på polska. Klickbar bild.

Delar av konferensen finns publicerade i form av klipp från videoupptagningar. Så sent som i år har dessa väckt förnyad uppståndelse i Polen, för debatten går nu hög – i vissa relativt snäva kretsar – om de verkliga skälen till att länder som Polen och Ungern är starka motståndare till invasionen av svarta och bruna raser från tredje världen.

Kontentan av den judiska konferensen stämmer nämligen väl överens med den politik som förs idag: Rasfrämlingar ska invadera Europas länder, utom de länder som judarna har valt ut som fristäder åt dem själva, som Polen, Ungern och Rumänien.

Norden och Tyskland tillhör de länder som judarna har valt bort som fristäder åt sig, och därför är utsedda att gå under genom FN:s och EU:s försorg.

Denna politik verkar särskilt uppenbar sedan den senaste vågen av rasfrämlingsinvasionen slog till mot Europa 2015 och alltjämt fortsätter.

Enligt polska nätpublikationen Odkrywamy zakryte är planen för skapandet av ”nya Israel” i Central-och Östeuropa att det skall inrättas i ett område som omfattar alla länder mellan Östersjön, Adriatiska havet och svarta havsområdet. ”Därför bör denna zon omfatta Polen, västra Ukraina, f.d. Tjeckoslovakien, Ungern, delvis Rumänien och Kroatien”, skriver de.

Tyvärr är Odkrywamy zakryte oftast ganska opålitliga och de anger inte varifrån denna uppgift kommer, mer än att hänvisa till uttalanden som juden Henry Kissinger påstås ha fällt samma år som denna konferens hölls.

Enligt de påstådda uttalandena skulle Kissinger ha sagt att Israel skulle upphöra att existera som stat inom tio år, det vill säga 2022.

Men Kissingers påstådda uttalanden betraktas allmänt som fake news, trots att bland andra New York Post och israeliska Haaretz spred dem.

Judisk makt-estetik i Yael Bartanas visionära stil.

Sverige bistår den judiska planen för Europa
Länder som Ungern och Polen kritiseras offentligt för att vara invandringsmotståndare och främlingsfientliga, men kritiken misstänks nu alltmer vara ett spel för gallerierna.

Det gäller även när den kommer från toppolitiker som Annie Lööf och Stefan Löfvén när de kräver ökad invandring både i Sverige och i invandringsmotståndarländerna.

Det är nämligen meningen att de länderna ska vara invandringsmotståndare, enligt den judiska maktens planer för dem.

De två sistnämnda partiledarna blev – liksom Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt – utvalda att ”leda Sverige” kort före eller efter att ha blivit uppkallade till Bilderberggruppen, där Nobels fredspristagare Henry Kissinger spelar en nyckelroll. Det gör han även i den privata globala intresseorganisationen Trilaterala kommissionen som Annie Lööf blev medlem i 2017.

Juden Henry Kissinger har ett finger med i många spel.

Att Annie Lööf inte blev statsminister i höstens val beror sannolikt på den uppståndelse dessa fakta kring Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen orsakade.

Hon sattes därför ”på vänt” och istället ombildades i odemokratisk ordning Stefan Löfvens regering med stöd av Annie Lööf – den så kallade januariöverenskommelsen – med motiveringen att det viktigaste av allt var att de ”demokratiska” riksdagspartierna hindrade de ”odemokratiska” Sverigedemokraterna från att få regeringsinflytande.

”Sverigevänner” ser bara symptomen – inte orsaken till problemen
Bland så kallade Sverigevänner som är generellt kritiska mot invandring från tredje världen, lyfts de politisk ledarna i länder som Polen och Ungern fram som förebilder för en god invandringspolitik. Ju färre invandrare, desto bättre.

För ”Sverigevännerna” betraktas till exempel Ungerns ledare Viktor Orbán som en ledstjärna som står emot invasionen av rasfrämlingar från tredje världen, och kastar ut subversiva privata politiska aktörer som George Soros.

Invandringsbegränsningarna gäller dock inte judar, som är fria att bosätta sig var de vill. Få ”Sverigevänner” ser några problem med det. Judar ser ofta ut som vi och är duktiga på att verka ha integrerat sig väl med sina värdsamhällen.

Västgötarabbinen Dan Korn.

Västergötlandsjuden Dan Korn som bland annat verkat som rabbin i Manchester, kan utan att någon protesterar tala om ”vi svenskar som äter julskinka” medan han förklarar att det svenska självförtroendet har sjunkit på senare år.

Skälen är bland andra att ”förr visste vi att vi svenskar var bäst, det är vi inte längre”, som om judar skulle sörja ifall svenskarnas självförtroende minskar.

Att den av många ”Sverigevänner” omtyckta juden Kent Ekeroth som tidigare innehade en hög post inom Sverigedemokraterna flyttade till Ungern när situationen i Sverige kändes för besvärlig för honom är en talande detalj. Ungern är med pånyttfödelserörelsens planer ett framtidsland för sådana som han.

Det är få som vet – eller ens skulle bry sig om – att Viktor Orbán tillsattes som premiärminister över Ungern efter en väloljad smutskastningskampanj mot just George Soros, skapad av den homosexuelle New York-juden Arthur Finkelstein.

Det var inte särskilt svårt att få de ungerska väljarna med sig på Fidesz tåg att begränsa invandringen från tredje världen, eftersom inga folk vill ha mångkultur om det drabbar dem själva.

Viktor Orbán blev Finkelsteins sista politiska projekt innan han dog.

Innan dess lotsade han bland annat fram sin vän Benjamin Netanyahu till premiärministerposten i Israel efter en smutskastningskampanj i form av en metod som journalisten Hannes Grassegger kallar Finkelsteinformeln, mot den då sittande premiärministern och terroristen Shimon Peres, som 1994 för övrigt också fick Nobels fredspris.

Arthur Finkelstein med sin vän Benjamin Netanyahu 1999.

Judarna har inga problem
Nämnde Shimon Peres sade i ett tal 10 oktober 2007 på Hotel Hilton i Tel Aviv att judarna inte har några problem.

— Vi köper upp Manhattan, Ungern, Rumänien och Polen. Som jag ser det har vi inga problem, sade han.

— Allt sker tack vare israeliska talanger och förbindelser, fortsatte Peres.

Den nationalistiska israeliska tidningen Makor Rishon rapporterade då att Peres tal hade fått antisemiter i Ungern att känna sig provocerade.

”Högerextremistiska” politiker i Ungern varnande upprört över att Israel ville ta över landet, skrev Makor Rishon.

Tidigare nämnda påstående från Odkrywamy zakryte visar sig oavsett dess exakthet inte gå stick i stäv med vad vare sig Shimon Peres bevisligen har sagt, pånyttfödelserörelsens ambitioner, eller ens vad den kanske mest betrodda juden i frågor rörande internationell politik – Noam Chomsky – säger:

— Israel är på väg mot att av egen kraft implodera.

Noam Chomsky anför Israels ohållbara terrorpolitik som skäl till Israels upplösning. Odkrywamy zakryte hävdar att det beror på att den viktigaste naturresursen – dricksvatten – kommer att sina i Israel, något som även Henry Kissinger har bekymrat sig för.

Sionistextremisternas förfest
Med Shimon Peres hjälp kan vi förstå att den judiska pånyttfödelserörelsen i Polen och deras planer att helt annektera Polen som judisk stat har historiskt stöd och inte nödvändigtvis bara ett sjukt fantasimissfoster skapat av en handfull judeomarxistiska makt-extremister med chutzpah.

Å andra sidan kan man betrakta samtalen som fördes under konferensen som ganska typiska för den marxistiska universitetskulturen. Därför låter många av rationaliseringarna av de krav som framställdes på Europas omvandling som helt vanliga seminarier på de flesta universitet.

Stämningen var för det mesta uppsluppen, som det brukar vara på universitetsseminarier där de flesta tycker ungefär likadant.

Marc Siegel, professor i avantgardefilm och queerstudier vid Goetheinstitutet i Frankfurt.

En tidigare israelisk ambassadör i Polen, Szewach Weiss, var uppmuntrande till pånyttfödelserörelsens ansats, även om han kallade den en ”fantasi”, eftersom dess manifest inte har manifesterats i verkligheten.

— Några av denna organisationens postulat är ganska överraskande. Till exempel handlar det om att ge det hebreiska språket officiell status. Före kriget talade judarna i Polen inte hebreiska, bara jiddisch, har Weiss sagt.

Det är nämligen en av manifestets punkter, att hebreiska ska bli ett officiellt språk i Polen. Det innebär att pånyttfödelserörelsen inte endast vill ”fylla tomrummet till det förflutna” och återskapa det, utan att Israels folk – det vill säga det moderna Israel – ska ”invadera” Polen.

Otäckt maktemblem betecknade pånyttfödelserörelsens konferens i Polen. FN/EU och ”Israels folk” uppslukar Polen.

Pånyttfödelserörelsens fem politiska punkter för Polen
Manifestet som pånyttfödelserörelsen lanserade i samband med konferensen ställer upp fem programpunkter för det kommande Polen.

1. Polskt medborgarskap för alla invandrare (det vill säga invandrade judar).
Att omedelbart ge alla judar som invandrat till Polen polskt medborgarskap föreslogs utökas till att automatiskt dela ut polska medborgarskap till judar med släktbandsrötter i Polen, även sådana som inte ens söker sådant medborgarskap, genom att helt enkelt skicka pass till dem med post från Polen till Israel och USA, så att de inte ens behöver gå till en ambassad för att hämta passen.

—Det skulle verkligen tjäna målen för vår agenda väl, sade Michał Zadara, en judisk regissör som är född i Warszawa men ändå ser Polen mer eller mindre som ett antisemitiskt fiendeland där det ännu bor för få judar. 2007 erhöll han Political Passport-priset vilket påstås vara Polens motsvarighet till Pulitzerpriset i New York.

3,3 miljoner judar kan förändra 40 miljoner polackers liv, var en av Sławomir Sierakowskis tankar inför kongressen. Som ett eko av Barbara Lerner Spectre som från sin ”ockupationsbas” Paideia i Stockholm 2010 sade att mångkulturalismen kommer att innebära en enorm förändring för Europa som måste äga rum, anser Sierakowski att ”de förändringar som ska transformera Polen, Europa och Mellanöstern kommer att bli stora och svåra att genomföra”.

För att finansiera antivita europeiska projekt till förmån för förtryckta länder och områden föreslogs hårdare copyrightlagar – en förintelsecopyright – som säkerställer att avkastningen på förintelseindustrins produkter – vare sig det handlar om museibesök vid Auschwitz eller Steven Spielberg-filmer – tillfaller judiska utvecklingsprojekt. En sådan copyright skulle också hindra andra historiska folkmord från att konkurrera med ”judeförintelsen”.

Den freudianske författaren och översättaren Boris Buden hävdade att hela ”Europaprojektet” inte kan överleva om inte friskt kapital hämtas från Kina. Det räcker inte längre med pengar hämtade från det befintliga EU, och det räcker heller inte med att en fri marknad sköter det egna spelet om marknaden: Det krävs politisk intervention.

Detta fick medhåll av flera deltagare. Europa kommer inte att överleva utan Kina, var den dominerande åsikten, även om kritiker hävdade att européerna förstör allt för alla andra kulturer när de expanderar till andra områden, och bara roffar åt sig allt för egen del.

Därför kan Kina bli ännu ett offer för europeisk kolonialism, även om denna kommer att se annorlunda ut än historiskt. Europa kommer inte att geografiskt kunna lägga Kina under sig. Däremot riskerar Kina att ta skada av europeisk vit makt.

Turligt nog är andra imperier idag starkare än Europa, relativt sett, så Europa kan komma att gå under som identitet tillsammans med dess folk, vilket ansågs vara bra.

Att se Europa som ett ”projekt”, vare sig Buden betraktar det som ett europeiskt eller ett judiskt projekt, gör att Buden ställer sig utanför ”Europa” och inte tänker vara en del av det. Det är inte ett historiskt habitat med levande människor med sina rötter i dess jord. Det är ett socioekonomiskt projekt som ska tas över och profiteras på.

Genomgående kallades under denna konferens också Europa och européerna för ”de Andra”, ett koncept som flera av de mer prominenta deltagarna kunde le åt, eftersom idén med ”den andre” i normkritiska studier oftast handlar om att den vite mannen ser på andra raser och kulturer som tillhörande ”den Andre” och därmed skapar en etnocentrisk vit norm som förtycker sin omvärld.

Michał Zadara, judisk makt-regissör.

2. Återintegreringsskatt som ska täcka kostnaderna för att flytta 3,3 miljoner judar till Polen.
Finansieringen av att flytta miljontals judar till Polen handlade naturligtvis inte om att skattemedel från arbetande judar i Israel och USA ska finansiera den egna migrationsinvasionen av Polen. Istället ska det polska folket beskattas för ändamålet.

Ett annat alternativ är att skattemedel ska plockas från hela världens länder.

Det starkaste förslaget lades dock av Michał Zadara; att man som vanligt ska ta skattemedlen från tyskarna.

— Ja jag tycker att det inte vore den dålig idé att beskatta tyskarna, naturligtvis, och det skulle innebära ett fantastiskt prejudikat att ett land ska beskatta medborgarna i ett annat, det skulle vara ett underbart internationellt prejudikat, en absurd gest som skulle vara underbar, sade Zadara.

Ordföranden för dagen, Marc Siegel, biträdande professor i avantgardefilm och queerstudier vid Goetheinstitutet i Frankfurt, höll med eftertryck med om detta.

3. Hebreiska som Polens andra officiella språk.
Koray Yilmaz Günay som är aktivist inom den antirasistiska homosexrörelsen i Berlin och migrationskommissionär för Rosa Luxemburgstiftelsen krävde att det inte ska finnas några officiella språk i hela EU. Han menar att nationella språk ska förbjudas att stå över hebreiskan.

Den i Sverige subversive juden och nationalekonomen Marian Radetski har länge propagerat för att svenskan ska avskaffas som språk i Sverige och ersättas med engelska. Han anser detsamma om polskan i sitt födelseland Polen.

Sverige är här ett föregångsland som av antirasistiska skäl konsekvent har vägrat att göra svenskan till officiellt språk i Sverige eftersom det inte har ”behövts”. Däremot är bland andra jiddisch ett officiellt minoritetsspråk som åtnjuter juridiskt skydd.

Enligt Günay upprätthåller nationella språk uppfattningen av homogena samhällen och homogena kulturer, vilket de inte får vara eftersom det skapar krig och konflikter.

För att undvika antisemitism och förtryck, måste därför hebreiskan minst stå i paritet med det språk som ska ersätta EU:s alla nationella språk som officiellt språk. Günay säger dock inte vilket språk som icke-judar i EU ska få använda i offentligheten. Att använda engelskan är problematiskt, för de flesta britter har det som identitetsgrundande nationalistiskt språk.

Med raserande av nationella språk raseras också maktstrukturerna som bärarna av dessa språk talar och skriver, till förmån för en jämlik internationell kultur.

Hebreiskan ska dock vara judarnas språk eftersom det är naturligt för dem och dessutom skulle det ha en revitaliserande effekt på det judiska samhället om judarna samlades kring just det språket.

Men Joanna Warsza, som bor i både Warszawa och Berlin och är aktivist för Warszawas vietnamesiska befolkning anser att vietnamesiska är ett bättre val som officiellt andraspråk i Polen, eftersom dess population idag till stora delar bor i de områden som tidigare var det judiska ghettot.

Det sistnämnda var en detalj i diskussionerna, men visar att språket eller den minoritet som Warsza ”brinner” för inte är intressanta i sig, utan endast deras koppling till judarnas egna erfarenheter.

4. Upplösande av den polska statens konkordat med Vatikanstaten
Anledningen till detta är att religionen är ett ”kraftfullt vapen” i händerna på den katolska kyrkan, som måste avväpnas, anser kulturhistorikern och sociologen Magdalena Waligorska.

Eftersom 96 procent av polackerna är kristna katoliker finns det ingen aborträtt och det är dessutom svårt att lämna kyrkan, vilket är oacceptabelt och mot de mänskliga rättigheterna, anser Waligorska. Därför kräver hon att man ska se till att det finns ”en enkel utväg” för alla.

Den i Polen hyllade feministiska skribenten Klinga Dunin anser att det är galet att katolikerna tvingar in spädbarnen i sin religion genom barndop, eftersom barnen inte är mogna att själva fatta beslut om vilken religion de vill följa.

Att judiska spädbarn tvingas bli sugna på snoppen av en rabbin vid omskärelsen som ett synligt tecken på judisk identitet utan att vara stora nog att kunna säga ”nej” till detta, tar hon inte alls upp.

Dunin anser att det i princip ska vara religionsfrihet i Polen, men när det gäller den katolska kyrkan kan dennas existens bara ”tolereras” i judarnas Polen under vissa förutsättningar: En av dessa är att den katolska kyrkan låter kvinnor prästvigas, vilket sedan många år nu är en självklarhet i den svenska protestantiska kyrkan där man i högre utsträckning har gått judarnas krav till mötes.

Själv lesbisk, kräver Dunin att katolska kyrkan måste acceptera homosexuella äktenskap.

Utan dessa två krav kan inte den katolska kyrkan få tillåtas existera i det kommande judiska Polen, anser Dunin, vilket uppskattades av konferensens deltagare; och även Michał Zadara ansåg att ”självklart måste den katolska kyrkans verksamhet begränsas och ändras”. Dunins förslag röstades fram med röstsiffrorna 48-1.

Den djupa katolska traditionen hos det polska folket ska därmed förstöras.

Alla andra religioner och kulturella system ska ha lika värde med varandra, vilket innebär att judendomen ska bli förhärskande eftersom judarna i praktiken ska styra landet, det vill säga ännu mer än vad de gör idag.

5. Minortetshus istället för senat i det polska parlamentet
I teorin ska inrättandet av ett minoritetshus istället för att ha en senat förhindra att en förtryckande majoritet kör över minoriteter som majoriteten betraktar som mer eller mindre irrelevanta.

I praktiken innebär det att judarna vill att de själva som befolkningsmässig minoritet ska styra Polen, eftersom de i vanlig ordning ska besitta de flesta och viktigaste posterna i den styrande församlingen, som de gjorde i det nybildade Sovjetunionens regeringar för hundra år sedan, och idag i till exempel USA:s kongress och i Ukrainas parlament där judarna är extremt överrepresenterade.

Dessa fem manifestpunkter utgjorde skissen för hur Polen ska omformas till en judisk stat enligt judiska pånyttfödelserörelsen i Polen.

Sista dagen för konferensen handlade främst om Israels roll i Mellanöstern, ett ämne värt en egen artikel.

Kunskap är bästa motvapnet
När debatten om det judiska problemet nu åter tar fart i vad som Dagens Nyheter kallar ”det antisemitiska Polen” är det många kommentatorer i sociala medier som har svårt att hantera vad de ser av judarnas uttryckta mentalitet.

Avsky och ilska blandas med hat, rädsla och förakt. De mer sansade debattörerna talar om värdet av att förstå det invasiva judiska folkets verksamhet och hur denna tar sig olika uttryck beroende på var det opererar och vad det vill uppnå.

Det viktigaste är nog att varken avfärda eller överdriva faran med det judiska folkets subversiva aktiviteter, åtminstone inte om man lever i Polen eller Ungern där de akuta problemen med de organiserade ”flykting”-strömmarna inte finns. Med kunskap om hur fienden fungerar är halva slaget vunnet.

Nedan kan du se ett två minuter kort sammandrag från konferensen.

Källor:
”… i zadziwi się Europa”
Congress in Berlin
Jewish insanity plan
Die Finkelstein Formel
Palestyna w Europie! Żydzi tworzą w Polsce nowy Izrael
YouTube/Axess TV: Dan Korn – Kris för det svenska självförtroendet 
Yael Bartana Returning 3.3 Million Jews
YouTube/Moderna Museet: Yael Bartana Finisage
פרס עורר האנטישמים בהונגריה
Has Our Expiration Date Arrived?
Engelskan – den nya svenskan?
Ekeroths svar mot hånet: ”Stackare”
The other, darker legacy of Shimon Peres
Noam Chomsky: Israel is a fascist state on the road to self implosion (YouTube)


  • Publicerad:
    2019-05-02 14:15