Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

En röst i mikrofonen

Artikel från Sverige Fritt, 1941 Om hur folk behandlas olika och förrädare kan bli patrioter.

Vedernamn – hedersnamn

Artikel från Sverige Fritt 20 oktober 1944  Artikel om att inte ta åt sig av skälsordet ”nazist”.

”Och ändå rör hon sig”

Artikel från Sverige Fritt 21 mars 1935  Om lögnmedias hets.

En soldats tankar om döden

Artikel från Sverige Fritt, 1944 En soldats brev till en död kamrats fru.

Sanningen om Reuters

Artikel från Sverige Fritt, 1942 Om Reuters verkliga ursprung och ljusskygga verksamhet.

Vi degenererade

Artikel från Sverige Fritt, 1937 Om det värsta man kan vara.

Massornas förvildning

Massan jämförs med en sinnessjuk människa Artikel från Sverige Fritt.

5 000 nya ”svenska” medborgare i folkhemmet

Om judisk massinvandring 1938 och agendan bakom den Artikel från Sverige Fritt.

Om renhållning, konst och hålfotsinlägg…

Artikel från Sverige Fritt, 1938. Om hur Tyskland befriats från skräpkultur.

En slant till fascismens offer!

Artikel från Sverige Fritt, 1939 Författad av signaturen Rolf Wennerholm.

För sent!

Artikel från Sverige Fritt, 1938 Ruth Olsson om Bonniers mediala maktmissbruk.

En fridstörare

Artikel från Sverige Fritt Om hur samvaron i en kommun undermineras av en nyanländ ”fredsaktivist”.

Redaktör H.M.P kastar en bomb
I Kvinnornas Diskussionsklubb

Artikel från Sverige Fritt (1938) Osignerat reportage om redaktörens besök på en diskussionsklubb.