RYSSLAND. Den judiske finansmannen George Soros anser att Ryssland utgör ett hot mot Europas existens. Soros kräver nu 20 miljarder dollar från den internationella valutafonden (IMF) för krig mot Ryssland.

Finansmannen George Soros.

Finansmannen George Soros.

George Soros hävdar i ett brev med rubriken ”Wake up, Europe” som först publicerades i New York Reviews Of Books att varken det europeiska folket eller dess ledare inser vilket hot Ryssland utgör mot Europas existens. Detta baserar han på att EU i allmänhet och eurozonen i synnerhet ska ha kommit på fel spår och aldrig riktigt hämtat sig från finanskrisen 2008.

Han beklagar sig vidare över att både de europeiska länderna och USA verkar vara fast beslutna att undvika krig med Ryssland. Soros hävdar vidare att de proryska separatisterna i östra Ukraina styrs direkt från Kreml och att Rysslands president Vladimir Putin nu bara inväntar resultatet av det parlamentsval som idag har hållits i Ukraina för att sedan kunna ta kontroll över landet genom att erbjuda ett avtal om gas som Ukraina är i behov av inför vintern.

Vidare anser Soros att frågan inte är om utan när Putin kommer att ta till militärt våld mot Ukraina och att det enda sättet att förhindra detta är en stark militärallians mot Ryssland. Detta trots att Putin själv hävdat att han inte har för avsikt att få till stånd ett krig mot Ukraina. Denna militärallians är enligt Soros mycket viktig för att säkerställa bildandet av vad han själv kallar ”det nya Ukraina”. Detta ”nya Ukraina” kan man enligt honom inte uppskatta fullt ut innan man själv fått uppleva det. Vad det ukrainska folket tycker om detta nya land är dock oklart.

Enligt Soros är det EU-ländernas ansvar att börja betrakta sig själva som länder i krig mot Ryssland för att kunna skydda ”det nya Ukraina”. För att detta krig ska kunna genomföras begär Soros att den internationella valutafonden bidrar med minst 20 miljarder dollar med löfte om ännu mer pengar ifall detta skulle behövas. Detta eftersom att varken EU, NATO eller USA enligt Soros har råd att riskera att Ryssland vinner konflikten med Ukraina.

Det är än så länge oklart hur EU och IMF kommer att ställa sig till Soros krav.

Källa:
George Soros Slams Putin, Warns Of ”Existential Threat” From Russia, Demands $20 Billion From IMF In ”Russia War Effort”


  • Publicerad:
    2014-10-26 21:45