SVERIGE. Rakhmat Akilov svor trohet till terrorsekten IS och körde en lastbil rakt in i en folkmassa på Drottninggatan i Stockholm. Fem personer dog i hans attack och idag döms han av Stockholms tingsrätt till lagens strängaste straff.

Rakhmat Akilov döms till livstids fängelse.

Idag föll domen mot den 40-årige uzbeken Rakhmat Akilov. Den 7 april förra året körde han en lastbil rakt in i en folksamling på Drottninggatan i centrala Stockholm och kunde strax därefter gripas av polisen.

Efter en omfattande utredning och en utdragen rättegång har det framkommit att Akilov utförde dådet i Islamiska statens (IS) namn, en terrororganisation han under en tid haft kontakt med och svurit trohet till. Det har också framkommit att Akilov skulle utvisas och att Säpo hade fått in uppgifter om hans radikalisering. Men efter att ha hållit sig undan och bland annat arbetat svart med att renovera den kurdiske ”komikern” Özz Nujens sommarhus kunde han fortsätta att leva i Sverige och tillsammans med sina muslimska kamrater i Irak planera sitt terrordåd.

”Tingsrätten har kommit fram till att den åtalade personen ska dömas för terroristbrott dels genom fem mord, dels genom allmänfarlig ödeläggelse. Tingsrätten har vidare kommit fram till att den åtalade personen ska dömas för försök till terroristbrott genom 119 fall av försök till mord. Slutligen har tingsrätten funnit att han i 24 fall har gjort sig skyldig till brottet framkallande av fara för annan”, står det i den 97-sidor långa domen, rapporterar Aftonbladet.

Nordfront rapporterade att Sveriges feministiska regering så sent som i början av april förnekade att Akilovs attack på Drottninggatan var ett så kallat islamistiskt terrordåd. Men enligt Stockholms tingsrätt råder det inget tvivel om att främlingen gjort sig skyldig till terrorbrott:

Rakhmat Akilovs avsikter med gärningen, att genom våld försöka påverka Sverige, kommer i tydlig konflikt med de demokratiska värden m.m. som nämns i det ovan återgivna rådsuttalandet. Gärningen speglar dessutom väl det som framgår av den svenska lagtexten, dess motiv och EU:s rambeslut. Genom utredningen finner tingsrätten följaktligen styrkt att Rakhmat Akilov har haft direkt uppsåt till att injaga allvarlig fruktan i Sveriges befolkning liksom till att tvinga Sverige att avstå från att delta i en global koalition mot IS. Tingsrätten kommer alltså fram till att Rakhmat Akilovs gärningar, d.v.s. mord, försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse,omfattas av lagen om straff för terroristbrott. Rakhmat Akilov ska därför dömas för terroristbrott och för försök till terroristbrott.

I skrivande stund har regeringen dock uppdaterad sidan Facts about migration, integration and crime in Sweden på sajten government.se, där man nu räknar upp lastbilsattacken på Drottninggatan som ett av två terrordåd som drabbat Sverige.

Förutom livstids fängelse och omfattande skadestånd till över 100 personer kommer Akilov att utvisas ur Sverige på livstid. Utvisningen kommer att ske vid en eventuell villkorlig frigivning eller ifall Akilov får tillstånd att avtjäna fängelsestraffet i ett annat land. Det är i skrivande stund oklart ifall domen kommer att överklagas.

Källa:
Nu faller domen mot Rakhmat Akilov


  • Publicerad:
    2018-06-07 13:36