STOCKHOLM. Graninge stiftsgård i Nacka kommer inte som planerat att bli ett äldreboende, utan den anrika byggnaden ska nu istället användas för att inhysa invandrare.

Sveriges senaste asylslott.

Sveriges senaste asylslott: Graninge stiftsgård från 1909.

Politiker och andra som försvarar mångkulturen brukar ofta säga att man inte får ställa svaga grupper mot varandra. I verkligheten tävlar dock svaga grupper i samhället med varandra om de resurser som finns och i dagens Sverige förlorar svenska intressen gång på gång mot invandrarnas intressen. Äldre svenskar är en sådan grupp som hamnat i skymundan när samhället alltmer prioriterar att hjälpa unga män från främmande länder.

2013 var det bestämt att Graninge stiftsgård skulle bli högkvalitativa boenden för äldre i vacker miljö. Det stod bland annat att läsa följande i en nyhetsartikel:

Brinova Omsorg AB förvärvar Graninge Stiftsgård av Stockholms Stift för att tillsammans med Silver Life utveckla nya högkvalitativa boenden för äldre.

Fastigheterna som har förvärvats ligger på 64 164 kvadratmeter mark och är vackert belägna invid naturreservatet Ekoberget och Baggensfjärden i Graninge i Nacka kommun. Utveckling med delvis ny bebyggelse planeras med hänsyn tagen till kulturmiljö, landskapsbild och strandskydd.

På Silver Lifes hemsida står fortfarande följande att läsa:

I naturskön skärgårdsmiljö i Graninge planerar vi en fantastisk Silver Life-enhet med drygt 100 lägenheter och 54 platser i vård- och omsorgsboende. Vi planerar och bygger tillsammans med fastighetsbolaget Brinova AB med vilka Silver Life har etablerat ett nära samarbete.

I den magnifika huvudbyggnaden, som ritats av Ferdinand Boberg och som färdigställdes 1909, kommer det att finnas rikligt med ytor för samtliga boende i Silver Life att vistas för gemenskap och aktiviteter. Där kommer bland annat inrymmas en bemannad lounge, stor matsal, rum för aktiviteter, gym etc.

Wikipedia uppger att tanken ursprungligen var att äldreboendet skulle öppna efter 2015. Planerna verkar dock ha ändrats på grund av massinvandringen och äldreomsorgen får nu vänta till andra kvartalet år 2017 innan Silver Life påstår att äldre kan få tillträde till lokalen.

Kommunen har nu nämligen beslutat att byggnaden ska användas som ”evakueringsboende” inom invandringsindustrin. På kommunens hemsida skriver man att det kommer bo invandrare i lokalerna åtminstone från och med den 10 november till och med mars 2016, men kommunen håller även dörren öppen för att lokalen kan användas längre än så vilket också borde innebära att det dröjer ännu längre innan byggnaden kan fungera som äldreboende.

Den nya verksamheten beskrivs på följande sätt:

Verksamheten drivs av Nacka kommun på uppdrag av Migrationsverket. Uppdraget är att erbjuda asylsökande en trygg miljö för återhämtning. Verksamheten erbjuder sovplats, mat och gott bemötande från kommunens personal. Vi kommer engagera volontärer i arbetet. Kommunen samverkar med hälso- och sjukvården och säkerheten för de boende ombesörjs med bevakning dygnet runt.

Nacka kommun skriver vidare att denna form av verksamhet normalt sett inte bedrivs av kommuner, men då situationen med massinvandringen är extrem och Migrationsverket bett Sveriges kommuner om hjälp så ställer Nacka kommun upp. Anledningen till att kommunen valde Graninge stiftsgård uppges vara att lokalerna kan tas i drift på en gång och har kapacitet att inhysa ett hundratal personer.

Redan idag ska ett 30-tal invandrare börja bo i byggnaden och därför valde kommunen att igår sluta mörklägga planerna och gå ut med informationen på sin hemsida. Lokalbefolkningen ska ha förvarnats fyra dagar i förväg. Kommunen kommer enligt egen utsago anlita säkerhetspersonal som bevakar invandrarna och byggnaden dygnet runt, vilket tyder på att kommunen är medveten om att beslutet inte kommer vara populärt bland den svenska ursprungsbefolkningen i kommunen.

Enligt uppgifter till Nordfront innebär den nya verksamheten på Graninge stiftsgård att byggarbete på ytterligare byggnader som skulle användas som äldreboenden på gården skjuts upp eller helt ställs in, trots att kommunen tidigare godkänt byggnationsplanerna.


  • Publicerad:
    2015-11-10 13:30