EUROPA. Den belgiske EU-parlamentarikern Guy Verhofstadt ser Brexit som ett gyllene tillfälle för EU att gå från att vara en union baserad på en viss grad av frivillighet till en europeisk federal superstat med USA som förebild. Nordfront har granskat de sex punkter som sammanfattar hans vision.

Endast "mer Europa" kan besegra Europas nationalister, enligt Guy Verhofstadt.

Endast ”mer Europa” kan besegra Europas nationalister, enligt Guy Verhofstadt.

I efterdyningarna av Brexit, då Storbritanniens medborgare röstade för att lämna den Europeiska unionen, tycks känslorna bland federalisterna i EU-parlamentet ha växlat mellan alltifrån sorg och uppgivenhet till domedagstämmning och desperation.

En av de främsta förespråkarna för ett ”Europas förenta stater”, nämligen den belgiske liberalen Guy Verhofstadt, var inledningsvis en av dessa. På Twitter kommenterade han tidigt folkomröstningen med att ”de enda som tjänar på Brexit är Nigel Farage och Vladimir Putin, som vill splittra Europa”.

Nu verkar han dock ha vänt helt om och ser tydligen Brexit ur ett helt nytt ljus, nämligen som en stor möjlighet. Den optimistiske Verhofstadt har gått ut och förklarat att Storbritannien ändå bara var den största bromsklossen för att förverkliga upprättandet av den europeiska superstaten, avskaffandet av de europeiska folkens självständighet och i längden även deras förintelse. Kort och gott det som finns beskrivet i den ökända Kalergiplanen. Han uppmanar därför sina kollegor att utnyttja den nya, gyllene situationen där Storbritannien inte längre kan stoppa federalisternas ambitioner.

brexitjpg

”När katten är borta dansar råttorna på bordet”.

I en videointervju klagar den före detta belgiske premiärministern på hur ineffektivt EU är när alla medlemsländer till viss del får välja vilka överstatliga direktiv man vill implementera eller ej. Som jämförelse tar han alltid USA, en federal nation som Verhofstadt tydligen ser som en alldeles ypperlig förebild för det framtida Europa, och menar exempelvis att det vore galet ifall befolkningen i delstaten Kalifornien skulle få välja att ha sin egen valuta eller att Florida skulle välja att inte samarbeta med FBI.

Dessa är således de sex punkter som Verhofstadt föreslår för EU:s framtid:

1. Inför regering- och presidentskap för hela EU

Redan 2004 planerade man för ett europeiskt presidentskap i samband med att man arbetade fram en ”europeisk konstitution”. Detta stoppades dock efter massiva protester från olika medlemsländer. Denna idé vill nu Verhofstad alltså damma av, tillsammans med en ”reform” av EU-kommissionen. Reformen innebär att man ersätter kommissionen, som idag består av 28 byråkrater, en från varje medlemsland, med en mindre europeisk regering som endast består av tolv personer. Detta skulle innebära att majoriteten av alla medlemsländer skulle bli av med representation i en av EU:s viktigaste institutioner.

regering

En ”liten regering” ska ta över den reella makten över EU.

2. Skapa ett europeiskt FBI

En europeisk och överstatlig polismyndighet finns sedan 1992 i Europol. Verhofstadt tycker dock att myndighetens huvudsakliga funktion, att förmedla kontakter mellan EU-ländernas respektive polismyndigheter och underlätta överstatligt polisiärt samarbete, inte är nog effektivt. Han reducerar Europols betydelse till en ”postlåda” som bara tar emot information och skickar den vidare.

Istället vill han se en överstatlig polismyndighet som kan utföra ”riktiga” utredningar och operationer. Än en gång jämför han med USA och menar att vad Europa behöver är en motsvarande federal ”antiterrorstyrka” som det amerikanska FBI.

Vidare ger han också en känga till de politiker som han kallar ”populister” och menar att dessa ljuger när de påstår att Europa vore säkrare med stängda gränser och hävdar istället ivrigt att det är en stark polisiär närvaro av nästan militär karaktär som skapar trygghet. Något som tar oss till Verhofstadts nästa punkt:

3. Skapa en europeisk armé

Enligt Verhofstadt är en federal EU-armé det enda sättet att militärt försvara medlemsstaterna. Detta skulle även visa USA och NATO att EU är en seriös samarbetspartner även militärt när det gäller att gå globalisternas ärenden och utkämpa sionisternas krig. Det verkar även handla om att skapa en stark maktbalans gentemot Ryssland och Putin.

— Endast med en europeisk armé med enhet i kommando kan vi utöka vår förmåga att försvara oss själva. Endast då kan vi besegra IS och endast då kan vi stå upp mot Putin igen, förklarar Verhofstadt passionerat.

Tanken med en gemensam europeisk armé har tidigare även vurmats för bland andra federalister såsom till exempel EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

EUFBI

Överstatlig polis och militär ska skapa ”trygghet” i det nya Europa.

4. Instifta ett gemensamt europeiskt finansdepartement

Misslyckandet med euron som gemensam valuta skyller Verhofstadt inte bara på att den infördes på frivillig basis, så att vissa länder kom att välja att stå utanför, utan även på att hela projektet står på en ”instabil grund”. För att retroaktivt stärka den grunden föreslår han att EU inför ett federalt finansdepartement. Han menar att ”européerna” måste avsluta det jobb man påbörjade när man etablerade euron. Annars hävdar han att vi aldrig kommer att sluta uppleva den ”ekonomiska smärta” som följer av det han kallar för ”strukturell oenighet”.

Han påstår också att USA hämtade sig från den senaste finanskrisen efter bara åtta månader tack vare att man har ett federalt finansdepartement, till skillnad från EU som fortfarande inte har återhämtat sig efter åtta år.

orwells-guide-news-george.si

Både förslag och resonemang tycks hämtade från George Orwells 1984.

Slutligen uppvisar han vilken fantastisk förmåga till orwellianskt dubbeltänk man behöver som EU-pamp när han i samma veva hävdar att instiftandet av euron som en gemensam europeisk valuta var en ”enastående bedrift” som skapat både jobb och ekonomisk tillväxt och stabilitet.

5. Skapa en gemensam inre marknad inom EU för digitala tjänster

Det är inte endast saker som rör ekonomi, byråkrati och centralisering av makt och våldsmonopol som Verhofstad intresserar sig för. Även innovation och utveckling av teknologi anser han skulle tjäna på ett Europas förenta stater.

Som exempel tar han en ung man som uppfinner en ny applikation till mobiltelefoner och menar att den unge mannen har det så mycket lättare i USA än i EU att lansera den. Inom EU måste den unge mannen söka tillstånd för lansering i 28 olika medlemsländer och förhandla med över hundra mobiloperatörer. I USA räcker det med ett tillstånd och förhandling med tre eller fyra mobiloperatörer. Centralisering av makt och mindre valfrihet är alltså ett recept för att stärka den europeiska innovations- och entreprenörsandan enligt Verhofstadt.

6. Ta bort möjligheten för medlemsländer att lämna eurosamarbetet och Schengenavtalet

Att EU:s medlemsländer har möjlighet att till viss del välja vilka åtaganden och samarbeten man ger sig in i, samt möjligheten att även lämna dessa, kallar Verhofstadt för ”onödig byråkrati”. Istället vill han införa två alternativ: medlemskap eller ”associerad status”, där det förra innebär att man köper hela paketet med EU och lyder samtliga direktiv från Bryssel. Det senare begränsar samarbetet till den inre marknaden och skulle innebära ”mindre skyldigheter men också mindre rättigheter”.

Ett tredje alternativ, nämligen att helt stå utanför EU, nämner Verhofstadt överhuvudtaget inte.

Källor:
FEDERAL EU BLUEPRINT: Brussels SIX-POINT plot to turn Europe into a SUPERSTATE unveiled
Guy Verhofstadt (Twitter)
Only More Europe Can Beat Europe’s Nationalists


  • Publicerad:
    2016-09-03 22:00