Artikel censurerad av JK och svenska staten.

Sveriges officiella statsideologi. Får ej ifrågasättas.